Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Mevcut depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremlerde ciddi can ve mal kaybına neden olduğunu İzmit, Adapazarı, Erzincan ve en son Van depreminde hep beraber yaşadık. Bu mevcut kötü binaların; vatandaşın talebi ile kredi desteği, harç & vergi muafiyetleri sağlanarak depreme dayanıklı, otoparklı, sosyal ve yeşil alanlara sahip modern, estetik binalara dönüşmesi için 31.05.2012 tarihinde 6306 saylı Kentsel Dönüşüm Kanunu (Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun) çıkmıştır.
Kentsel Dönüşüm Kanunu ile depreme dayanıksız, eski, ekonomik ömrünü tamamlamış evinizi, binanızı, işyerinizi başka bir yere kaydırılma korkusu yaşamadan kentsel dönüşüm avantajlarından yararlanarak yeniden inşa edebilirsiniz. Bunun için belediye, toki ve bakanlığı beklemenize gerek yok; Özteknik Yapı Kentsel Dönüşüme başvuruda bulunmanız yeterli.
Özteknik Yapı
Kendi evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; Başka Bölgeye kaydırılma Korkusu Yaşamadan kendi talebiniz, insiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan Kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile basitçe özetledik.
1

Proje Temini İçin Belediyeye Başvurulur

Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.
2

Deprem Risk Raporu İçin Lisanslı Kuruluşa Başvurulur

Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Özteknik Yapı' ya başvuru yapılır.
3

Lisanslı Kuruluş Deprem Risk Raporunu Hazırlar

BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu Özteknik Yapı' ın binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.
4

Rapor Lisanslı Kuruluş Tarafından Onay İçin Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne Verilir

Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Lisanslı Kuruluşu Özteknik Yapı tarafından bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.
5

Bakanlık Deprem Risk Raporunu Onaylar Tapuya Yazı Yazar

Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar. ( Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)
6

Kat Malikleri En Az 2/3 Çoğunluk İle Bina Ortak Karar Protokülünü Hazırlar

İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız var.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)
7

Bina Ortak Karar Protokülü İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne Sunulur

Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. (2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)
8

Binanızın İnşası Veya Güçlendirilmesi İçin Müteahhit/İnşaat Şirketi İle Anlaşılır

Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için bir müteahhit şirket bulunur. Tüm Belediye Projeleri Özteknik Yapı Kentsel Dönüşüm tarafından hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
9

Binanızın İnşası Veya Güçlendirilmesi İçin Tüm Projeler Hazırlatılır Ve Belediyeden Ruhsat Alınır

Binanızın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz.)
10

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı İçin Başvuru Yapılır

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 650TL ile sınırlı)
11

Kentsel Dönüşüm Kredisi İçin Başvuru Yapılır

Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit - inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)
12

Yapımı Tamamlanan Binanızın İskanı Alınır

Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.